นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 สัปดาห์การทำงานในยูเออีคือระหว่างวันจันทร์ จนถึงครึ่งเช้าของวันศุกร์ หมายความว่า วันหยุดราชการจะเริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเป็นช่วงที่ศาสนิกชนประกอบพิธีกรรมทางศาสนาประจำสัปดาห์ และครอบคลุมไปจนถึงวันเสาร์ และวันอาทิตย์

นอกจากเพื่อเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงานแล้ว รัฐบาลยูเออีให้เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็น “การปฏิรูปทางสังคมครั้งสำคัญ” ว่าเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานของตะวันตก ที่ปัจจุบันมีบริษัทและสถาบันการเงินหลายแห่งเข้ามาตั้งสำนักงานในยูเออี

แม้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการ กับสถานประกอบกิจการของเอกชนและสถาบันการศึกษา แต่ทุกฝ่ายเชื่อว่า หน่วยงานทุกแห่งจะปรับเปลี่ยนตามไปเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ รัฐบาลยูเออีเปลี่ยนสัปดาห์วันทำงานครั้งล่าสุด เมื่อปี 2549 โดยในครั้งนั้นเป็นการย้ายวันหยุดจากวันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์ มาเป็นระหว่างวันศุกร์ถึงวันเสาร์ ขณะที่ระหว่างปี 2514-2542 หน่วยงานราชการในยูเออีทำงาน 6 วัน มีวันหยุดเฉพาะวันศุกร์