องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศในสัปดาห์นี้ ขึ้นทะเบียน “ซุปจูมู” ซึ่งเป็นซุปฟักทองแบบดั้งเดิมของเฮติ ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

ซุปจูมูนั้นมีรสชาติเผ็ดร้อนเล็กน้อย โดยชาวเฮตินิยมรับประทานซุปจูมูในวันขึ้นปีใหม่ “ซึ่งเป็นมากกว่า” วันขึ้นปีใหม่สำหรับประเทศแห่งนี้ ซึ่งถือว่าอาหารจานดังกล่าว คือ “สัญลักษณ์แห่งเสรีภาพ” นับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส ในวันที่ 1 ม.ค. 2347 เนื่องจากซุปจูมูเป็นอาหารที่บรรดาทาสรับประทานเพื่อให้อยู่ท้อง จึงมีการเพิ่มเนื้อสัตว์ มันฝรั่ง แครอท และเส้นพาสต้าลงไปด้วย

ขณะที่แถลงการณ์ของยูเนสโกระบุว่า ซุปจูมูคืออาหารแห่งการเฉลิมฉลอง เป็นรากเหง้าของ “เอกลักษณ์แห่งชาติ” ของความเป็นเฮติ และเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความยึดเหนี่ยวทางสังคม และความสมัครสมานเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างชุมชน