จากเอกสารภายในบริษัทอัลฟาเบ็ท หรือ กูเกิล ระบุว่าพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามระเบียบการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งก็คือต้องรับวัคซีน ไม่อย่างนั้นก็อาจไม่ได้รับเงินเดือนและมีสิทธิโดนให้ออกจากงาน

บันทึกภายในดังกล่าวที่ส่งเวียนให้พนักงานในบริษัทนั้นมาจากผู้บริหาร โดยระบุว่าพนักงานทุกคนมีเวลาจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. นี้ ที่จะแจ้งสถานะการรับวัคซีนของตนเอง และส่งเอกสารที่เป็นหลักฐานยืนยัน หรือยื่นเอกสารขอยกเว้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์หรือทางศาสนา

หากเลยกำหนดดังกล่าวไปแล้ว กูเกิลกล่าวว่า บริษัทจะเริ่มติดต่อพนักงานที่ไม่ยอมส่งเอกสารยืนยันสถานะว่าเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว หรือยังไม่ได้รับ รวมถึงพนักงานที่ยื่นเอกสารขอยกเว้นแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ

พนักงานที่ไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบการรับวัคซีนภายในวันที่ 18 มกราคม 2565 จะได้รับคำสั่งให้ “ลาพักโดยได้รับเงินเดือน” เป็นเวลา 30 วัน หากยังเพิกเฉย ก็จะได้รับคำสั่งให้ “ลาพักโดยไม่ได้รับเงินเดือน” ซึ่งมีกำหนดเวลาสูงสุดที่ 6 เดือน หลังกจากนั้น หากยังไม่ยอมฉีดวัคซีน ก็จะต้องพ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัท

เมื่อได้รับการติดต่อจากผู้สื่อข่าว กูเกิลไม่ยอมตอบคำถามโดยตรงถึงประเด็นดังกล่าว แต่ชี้แจงว่า “เราให้คำมั่นว่าจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อช่วยให้พนักงานของเราที่สามารถรับวัคซีน ได้ฉีดวัคซีน และขอยึดมั่นกับนโยบายการฉีดวัคซีนพนักงานของเรา”

เมื่อตอนต้นเดือนนี้ กูเกิลชะลอการกลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศของพนักงานในบริษัทออกไปก่อน จากกำหนดเดิมที่วางแผนไว้ว่าจะเริ่มในวันที่ 10 ม.ค. ปีหน้า เนื่องจากความกังวลเรื่องไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โอไมครอน และมีพนักงานบางส่วนที่ต่อต้านระเบียบบังคับ ให้พนักงานทุกคนต้องฉีดวัคซีน