จินตคณิตทำให้เด็กมีสมาธิได้อย่างไร วิชาคณิตศาสตร์ คือวิชาที่มีเด็กจำนวนไม่น้อยไม่ชอบเรียน หลายเสียงบอกว่าเป็นเพราะเข้าใจยาก และสับสนกับตัวเลข แต่ในปัจจุบันวิธีการคิดคำนวณถูกพัฒนาให้เข้าใจ และนำมาใช้ได้หลายรูปแบบมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในวิธีการคิดคำนวณแบบรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยพัฒนาสมองได้ด้วย ก็คือ วิธีคิดจินตคณิต

วิธีคิดจินตคณิต คือการใช้จินตนาการในการคิดคำนวณจำนวนเลขต่าง ๆ ด้วยการสมมุติเป็นภาพลูกคิด ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการผสมผสานสมองทั้ง 2 ซีก ให้ใช้ควบคู่กันไป โดยสมองซีกซ้าย ที่ถูกแยกให้เป็นสมองซีกที่ใช้คิดวิเคราะห์ หรือเรียกได้ว่า เป็นสมองซีกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้คิดคำนวณตัวเลข จะถูกใช้ควบคู่ไปกับ สมองซีกขวา หรือสมองซีกแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการง่าย ๆ นั่นคือ การใช้สมองซีกขวาจินตนาการภาพลูกคิด และใช้สมองซีกซ้ายคำนวณตัวเลขจากลูกคิดในจินตนาการนั้น ด้วยความมีสมาธิ

การเรียนจินตคณิตถือเป็นอีก 1 วิธีที่ช่วยให้เด็กมีสมาธิมากยิ่งขึ้น พร้อมกับได้ฝึกสมองทั้งสองซีกไปพร้อมกันมีผลดีต่อตัวผู้เรียนอย่างมาก ซึ่งหลายๆคนก็ผุ้รุ้ว่าแต่ละซีกทำงานที่อย่างไรบ้าง วันนี้เรามาทบทวนกันอีกสักครั้งครับ คนที่ถนัดใช้สมองซีกซ้ายมักจะมีความโดดเด่งในเรื่องของการคิด วิเคราะห์ คิดคำนวณ การใช้เหตุผล และมักจะมองถึงความเป็นจริง ส่วนคนที่มีความถนัดของสมองทางซีกขวา จะมีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ ศิลปะเป็นเลิศ ชอบแสดงอารมณ์ และทำความสัญชาตญาณ

ซึ่งการเรียนจินตคณิตนั้นทำให้สมองสองซีกทำงานได้อย่างสมดุลมากขึ้นอีกด้วยผลของการทำงานของสมองนั้นมีผลดี ทำให้ผู้เรียนจินตคณิตสามารถคิดได้อย่างเป็นระบมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถที่จะมีสมาธิในการทำในสิ่งที่ตั้งใจได้อย่างดี

การมีสมาธิสำหรับเด็กนั้นมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาการด้านสมอง เมื่อเด็กอยู่ในภาวะนิ่งระยะหนึ่ง เป้นผลมาจากการทำงานของสมองส่วนซีรีบรัม ซึ่งทำหน้าที่ในส่วนของการควบคุมความจำ ความคิด และการแก้ปัญหา ผลของการทำงานของสมองมีการปล่อยคลื่นอัลฟ่าได้ดีผลทำให้เด็กเกิดสมาธิ ความจำ มีการเรียน และสามารถที่จะเข้าใจส่ิงต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

จินตคณิตให้สามารถกว่าการคิดเลขได้ไว เนื่องด้วยหลักสูตรของ CMA นั้นเป็นการเรียนจินตคณิตแบบสองมือ มีผลต่อสมองทั้งสองซีกอย่างที่กล่าวไปครับ สมาธิสำหรับเด็กจะต้องให้สมองมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาสมอง จะทำให้เกิดผลดีและทำให้เด็กมีสมาธิมากขขึ้น บอกได้เลยครับว่า จินตคณิตช่วยให้เด็กๆมีสมาธิได้จริงๆ

หลักสูตรของการเรียนจินตคณิตแบบ สองมือ นั้นจะต้องได้รับการฝึกตามหลักสูรอย่างสม่ำเสมอ ถ้าทำตามหลักสูตรได้ก็จะเห็นผลได้ไวและเป็นสิ่งที่ดีที่จะติดตัวของเด็กๆเป็นตลอดชีวิตหากได้ฝึกอย่างสม่ำเสมอ